topLogoSpacer
 
 

 
 
 

 
 

Jørpeland ungdomsskole

8.  9.  10.  

Temakveld - foreldrenettverk
Publisert: 16.09.2014 skrevet av: Kari Heng

FAU ved Jørpeland ungdomsskole inviterer foreldre/foresatte til temakveld torsdag den 25. september kl 19.00 i B-Hallen.

Første del er en fellessamling der Brit Barka informerer om foreldrerollen og foreldrenettverk. PPT v/Malin Smith og Silje Nordland Krane deltar med informasjon og innspill knyttet opp mot dette tema.  Etter fellessamlingen samles  foreldre/foresatte i mindre grupper knyttet til klasse eller trinn.

Det er viktig at alle klassene er representert og FAU ber derfor om at alle klassekontaktene stiller på møte. Klassekontakter som ikke får anleding til å stille kan melde fra til FAU- representant Kari Lura-Wiik (KL-wiik@hotmail.com).

Les mer om temakvelden i vedlegg under Informasjon i høyre meny.

Velkommen!

DKS konsert: Songbird
Publisert: 09.09.2014 skrevet av: Ingrid Marie Ur

picture
 

DKS konsert i nyoppusset gymsal!

picture
 

Anne L Bratthammer ble ny elevrådsleder
Publisert: 08.09.2014 skrevet av: SveiF

 hadde møte fredag 5. september. Anne L. Bratthammer i 9E ble valgt til elevrådsleder, mens  Petter Alsvik fra 10C ble nestleder. Vara for disse ble Bengt Skjellevik fra 10B.  Denne gangen kan du lese referat fra møtet her.

fileicon
20140905 elevrdsmte referat.doc

 

Normalt legger vi både sakliste og referat på "elevråd" som du finner i knapperad til venstre på skolens forside.

Elevrådet
Publisert: 03.09.2014 skrevet av: SveiF

På fredag 4. time har vi elevrådsmøte for første gang. Sakliste med all nødvendig info finner du når du klikker på "elevråd" i venstremargen her på siden. Da ligger saklista i høyremargen på siden som da dukker opp.  Møt forberedt og ha med deg saker fra klassen.  Ikke glem å diskutere hvordan vi skal bruke penger skolen har fått til uteområdet på skolen. På dette møtet må både elevrådsrepresentanten og 1. vararepresentant møte - altså to fra hver klasse.

Da ser vi fram til masse spennende elevrådsarbeid dette skoleåret også.

Gode foreldremøter på alle trinn
Publisert: 03.09.2014 skrevet av: SveiF

Vi har hatt foreldremøter på både 8., 9. og 10.trinn.

 

 

 Tilbakemeldingene er gode, og som skole synes vi det er både spennende, nyttig og helt etter boka når vi på denne måten kommer i kontakt med foreldre og foresatte til elevene våre.  Referat fra møtene kommer etter hvert på hvert enkelt trinn sine sider. 9.trinn la ut sitt referat i går. Takk til alle som deltok og som på den måten bidrog til at vi kan prøve å skape en enda bedre skole.

Skolemelk for skoleåret 2014-2015 klargjort
Publisert: 23.06.2014 skrevet av: Siv Helen

fileicon 
skolemelk.no norsk.pdf
fileicon 
skolemelk.no engelsk.pdf

Skoleruta 2014-2015
Publisert: 23.06.2014 skrevet av: Siv Helen

fileicon 
VEILEDENDE SKOLERUTE 2014 - 15.pdf

Skolerute 2014-2015

Se flere forside artikler >>

 
 
.