topLogoSpacer
 

Jørpeland ungdomsskole

8.  9.  10.  

Foreldremøte på Klippen onsdag 28. januar, kl 18.30-20.00
Publisert: 20-01-2015 skrevet av: Kari Heng

Vi inviterer alle foreldre/foresatte til et "obligatorisk" foreldremøte om digital mobbing onsdag 28. januar. Elevene får innkalling hjem i posten i dag. Vi ber dere fylle ut påmeldingsslipp og levere denne i retur til skolen innen fredag 23. januar.

Innkallingen finner dere også som vedlegg i høyre meny.

Spørsmål til gruppearbeid er nå lagt ut i høyre meny.

Velkommen!

Elevundersøkelsen - informasjon til elever og foresatte
Publisert: 02.01.2015 skrevet av: Kari Heng

Formålet med Utdanningsdirektoratets elevundersøkelse er at elevene skal få si sin mening om læring og trivsel på skolen. Informasjonen brukes til å analysere og utvikle læringsmiljøet. 

Undersøkelsen gjennomføres i uke 2. Det er frivillig å svare på undersøkelsen, men vi oppfordrer alle elevene til å delta.  

Les nyttig informasjon i skrivet

 fra Udir.

Ukritisk bruk av nett
Publisert: 12-12-2014 skrevet av: Kari Heng

 I den siste tiden har det jevnlig dukket opp nye nettsider der medlemmer kan legge inn kommentarer og innlegg anonymt. Det er nylig oppdaget en nettside som omhandler elever på vår skole. Siden inneholder ufine og sjikanerende kommentarer og bilder om elever på skolen og den har mange medlemmer. Nettsiden, som hadde navnet JUSSANNHETEN1, er nå slettet.

Det er en stor utfordring at mobbingen skjer på sosiale medier som vi ikke får tilgang til, men mobbing er helt uakseptabelt, uansett plattform. For å få slutt på dette, er det viktig at skolen og foreldrene samarbeider om å jobbe med barnas holdninger. Vi er medspillere og må sammen ta ansvar og arbeide for et best mulig læringsmiljø. FAU og skolen ser svært alvorlig på alle typer mobbing og vi vil ha alle foreldrene på banen.  Vi har kontaktet politiet og bedt om hjelp i denne saken, og i det forebyggende arbeidet mot digital mobbing. Planen vår videre.

  • Politiet på skolebesøk

Politiet kommer tirsdag og onsdag i neste uke for å informere elevene om nettvett og om konsekvenser av digital mobbing.

  • Alle foreldre/foresatte til foreldremøte

Vi vil ha et «obligatorisk» foreldremøte om digital mobbing januar (kommer tilbake til dato). Mette Steffensen fra Strand og Forsand lensmannskontor er med. Hun vil informere om nettvett og digital mobbing. Vi håper på innspill fra foreldre/foresatte med tanke på videre arbeid.

 Vi oppfordrer foreldre/foresatte om å snakke med sitt barn om nettbruk. Ha gjerne også en oppfølgingssamtale etter at politiet har vært på besøk på skolen. Ta kontakt med politiet om det kommer fram opplysninger som er av krenkende karakter.

Skolelaget tapte semifinalen
Publisert: 18-11-2014 skrevet av: Svein Kåre Lauvsnes

 Vårt gode skolelag i fotball (gutter) tapte 1-0 mot Gosen i semifinalen i årets skolecup.

Gode foreldremøter på alle trinn
Publisert: 03.09.2014 skrevet av: SveiF

Vi har hatt foreldremøter på både 8., 9. og 10.trinn.

 

 

 Tilbakemeldingene er gode, og som skole synes vi det er både spennende, nyttig og helt etter boka når vi på denne måten kommer i kontakt med foreldre og foresatte til elevene våre.  Referat fra møtene kommer etter hvert på hvert enkelt trinn sine sider. 9.trinn la ut sitt referat i går. Takk til alle som deltok og som på den måten bidrog til at vi kan prøve å skape en enda bedre skole.

Skolemelk for skoleåret 2014-2015 klargjort
Publisert: 23.06.2014 skrevet av: Siv Helen

fileicon 
skolemelk.no norsk.pdf
fileicon 
skolemelk.no engelsk.pdf

Skoleruta 2014-2015
Publisert: 23.06.2014 skrevet av: Siv Helen

fileicon 
VEILEDENDE SKOLERUTE 2014 - 15.pdf

Skolerute 2014-2015

Se flere forsideartikler >>

 
 
.